Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2019 . Trường  mầm non Hướng Dương tiến hành tổ 

chức hội nghị PHHS.

 

                  Nhằm nâng cao chất lượng chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ, tăng cường sự quan hệ, phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong công tác giáo dục, chiều ngày 21/09/2019, Trường Mầm non Hướng Dương đã tổ chức Hội nghị phụ huynh học sinh năm học 2019– 2020. Đúng 15h 00’ ngày 21/09/2019, đại diện Phụ huynh học sinh các nhóm lớp đã có mặt để tham dự Hội nghị phụ huynh học sinh năm học 2019– 20120.

 

            Trong buổi Hội nghị nhà trường đã báo cáo những hoạt động và thành tích đạt được của cô và trò trong năm học 2018 – 2019, giúp cho phụ huynh có cái nhìn tổng quan hơn về bước phát triển của nhà trường cũng như tình hình đặc điểm của nhà trường trong năm học vừa qua. Và thông qua chương trình, kế hoạch dạy và học năm học 2019 – 20120 Đồng thời nhấn mạnh một số chỉ tiêu cần đạt được trong năm học này.

            Tại Hội nghị, phụ huynh đã đưa ra những đánh giá tốt đối với cán bộ, nhân viên nhà trường, nhất trí cao với báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường. Hội nghị Ban đại diện Phụ huynh học sinh đầu năm học 2019 – 2020 của trường Mầm non Hướng Dương diễn ra trong không khí trang trọng, cởi mở và thân  thiện. Nhà trường cùng phụ huynh đã thể hiện sự đồng lòng, nhất trí cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

           Hội nghị đã bầu ra Ban đại diện mới để phối hợp, nắm bắt tình hình, diễn biến của học sinh cũng như các hoạt động của nhà trường.