SÁNG NGÀY 24/1/2019 TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG VÀ MG ANH ĐÀO CHO TRẺ 5 TUỔI THAM QUAN KHU TƯỞNG NIỆM CHIẾN SĨ GẠC MA