Sáng ngày 7/3/2019 các cháu Trường MN HD tham gia hội thi “ Hội khỏe măng non” cấp Huyện năm học 2018-2019. Dưới sự tham gia tập luyện nhiệt tình của CBQL, Cô giáo, và các cháu cùng với lòng hăng say nhiệt tình của các cháu . Đây là sân chơi thật bổ ích đáp ứng chương trình GDMN và nâng cao chuyên đề phát triển vận động trong trường MN. 

Đội tham gia "Hội khỏe măng non" cấp Huyện 

của Trường MN Hướng Dương

NĂM HỌC: 2018-2019

Các cháu đang dự khai mạc 

 

 

Các cháu đang tham gia đồng diễn 

Tham gia trò chơi Vận động tiếp sức 

 

 

Các cháu đang tham gia đá bóng.

Hội thi đã kết thúc . Trường MNHD đã đạt giải khuyến khích trong hội thi" HỘI KHỎE  MĂNG NON CẤP HUYỆN" Năm học 2018-201