Trường Mầm non Hướng Dương tổ chức hội thi "Làm đồ dùng đồ chơi tự tạo" năm học 2016-2017
Những đồ dùng, đồ chơi làm từ những nguyên vật liệu phế thải đã được tạo thành những những mô hình sống động, những con vật, những đồ vật trong gia đình và gần gũi với trẻ…
Những sản phẩm sáng tạo trong hội thi góp phần tăng cường đồ dùng và đồ chơi trong dạy và học ở các lớp mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời còn là cơ hội để các cô giáo chia sẻ kinh nghiệm về cách làm đồ dùng dạy học bằng vật liệu sẵn có, góp phần bảo vệ môi trường, đáp ứng nhu cầu học và chơi của trẻ mầm non.