Thực hiện công văn chỉ đạo của phòng giáo dục Huyện Cam Lâm, hội thi giao viên giỏi, cấp dưỡng giỏi cấp huyện được tổ chức từ ngày 16/1-26/1/2018

 Tiết Tự chọn trường MN Hướng Dương

 

 Tổng kết hội thi

Sau khi kết thúc hội thi trường MN Hướng Dương đã đạt giái nhất toàn đoàn, trong đó hai giáo viên đạt xuất sắc, hai giáo viên đạt giỏi, một cấp dưỡng xuất xắc và một cấp dưỡng giỏi