Trong thời gian Hoạt động theo ý  thích cho trẻ  được cô giáo tổ chức thông qua các trò chơi dân gian

 Trò chơi kéo co

 

 

 Trò chơi nhảy vòng

 

 Trò chơi " Tập Tầm Vong"