Để tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động bổ ích nhằm nâng cao tinh thần vui chơi cho trẻ. Sáng nay trường MNHD tổ chức cho các nhóm lớp giao lưu trò chơi dân gian.

 Trò chơi đập lon

 

 Đập lon

 

 Trò chơi chèo thuyền trên cạn

 

 Trò chơi mèo bắt chuột

 

 Trò chơi cướp cờ

 

 Trò chơi nhảy bao bố

 

 Trò chơi đấu vật

 

 Nhận thưởng sau khi chơi