Trường mầm non Hướng Dương là trường mầm non Công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm (GD&ĐT), nằm trên địa bàn thôn Bãi Giếng Trung, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Trường có 01 điểm trường đặt tại trung tâm dân cư, có diện tích 4.711,4m2  được Phòng GD&ĐT Cam Lâm tổ chức thiết kế, xây dựng từ năm 2012 có 10 phòng học, 01 bếp ăn và các phòng chức năng.

Khu vực lớp học, phòng chức năng, vườn cổ tích, khu phát triển thể chất, khu phát triển nhận thức, thư viện  và nhiều công trình hỗ trợ khác đã tạo nên một môi trường xanh, sạch, đẹp đáp ứng tương đối tốt các yêu cầu giáo dục theo Chương trình GDMN. Đảm bảo các tiêu chí về diện tích chung, diện tích lớp học 760,1m2, diện tích bình quân 2,4 m2 cháu; không khí, ánh sáng; cây xanh, thảm cỏ, môi trường; đồ dùng sinh hoạt học tập, thiết bị giảng dạy, phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 38 người, trong đó cán bộ quản lý 02 người, nhân viên 13 người đủ theo qui định, 22 giáo viên đều có trình độ đào tạo đạt trên chuẩn. Giáo viên có nhiều kinh nghiệm và sáng tạo trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Nhà trường có Chi ủy vừa thành lập, Chi ủy trực thuộc Đảng ủy thị trấn Cam Đức, sinh hoạt độc lập với 13 đảng viên.  Công đoàn cơ sở của nhà trường gồm 38  đoàn viên công đoàn, trực thuộc Liên đoàn lao động huyện Cam Lâm; Chi đoàn trường gồm có 14 đoàn viên trực thuộc Đoàn TNCSHCM thị trấn Cam Đức.

Năm học 2020-2021 trường có 10 nhóm lớp, trong đó có 03 nhóm nhà trẻ và 07 lớp mẫu giáo thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi. Nhà trường thực hiện nội dung giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thường xuyên tổ chức, bồi dưỡng, triển khai thí điểm chương trình, các chuyên đề lớn hàng năm của ngành như chuyên đề “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm”, chuyên đề “Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các hoạt động giáo dục trẻ, sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.