Sự hình thành và phát triển trường MN Hướng Dương

Trường Mầm non Cam Đức thành lập ngày 18 tháng 7 năm 1995. Sau đó đổi tên trường Mầm non Cam Đức thành trường mầm non Hướng Dương thuộc huyện Cam Lâm vào năm 2011 theo QĐ số 155/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011.

Trường Mầm non Hướng Dương từ ngày thành lập là một trường có qui mô nhỏ với cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn và một đội ngũ giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế. Nhưng nhờ sự quan tâm và chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, UBND thị trấn Cam Đức. Sự phối hợp nhiệt tình của các bậc phụ huynh học sinh, sự đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ của tập thể sư phạm nhà trường đã đưa chất lượng và các phong trào của nhà trường ngày càng lớn mạnh. 

Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên 42 (tromg đó Ban giám hiệu: 03, Giáo viên: 25, nhân viên: 14)

          + Chất lượng đội ngũ giáo viên: Đại học: 19 , Cao Đẳng: 6, Trung cấp: 0

          + Tổ chức Đảng: Chi bộ trường Mầm non Hướng Dương trực thuộc Đảng ủy thị trấn Cam Đức gồm 08 đảng viên.

          + Đoàn thể: Công đoàn Trường có 42 đoàn viên và Chi đoàn thanh niên có 18 đoàn viên.

          + Cơ sở vật chất được xây dựng khang trang với trang thiết bị đầy đủ để phục vụ sinh hoạt cho trẻ. Trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ I và đạt tiêu Chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ III.