1. Bà Nguyễn Thị Vũ Quốc Trâm, Phó hiệu trưởng;

    2. Bà Phạm Thị Châu Bích, Giáo viên;

 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giáo viên;

 4. Bà Nguyễn Thị Phi Lan, Giáo viên;

 5. Bà Nguyễn Thị Đồng, Giáo viên;

 6. Bà Nguyễn Thị Như Loan, Giáo viên;

  7. Bà Phan Thi Hường, Giáo viên;

  8. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên;

           9. Bà Hồ Thị Ngọc Trung, Giáo viên;

           10. Bà Trịnh Thị Dũng, Nấu ăn;

           11. Bà Trần Thị Dùm, Nấu ăn

           12. Bà Nguyễn Thị Thúy, Nấu ăn.

           13. Bà Nguyễn Thị Kim Nga, nấu ăn

           14.Bà. Nguyễn Thị Thủy, nấu ăn

           15. Bà Nguyn Th Thùy Giang nấu ăn